Általános Iskola

Szentlőrinc Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye

Cím: 7682 Bükkösd, Vadasvölgy 2.
Tel.: 73/378-422
e-mail: bukk_isk@freemail.hu
Az tagintézmény vezetője:

Az általános iskolai nevelés Bükkösdön:

Az első dokumentum amely megemlíti, hogy Bükkösdön iskola volt, 1749-bol maradt ránk, melyben megemlítik, hogy a tanító a német és a latinon kívül magyarul is tud.

Az iskolaügy a Mária Terézia-féle 1777-es Ratio Educationisra épült.  A reformkorból három "Egyházlátogatási jegyzőkönyv" maradt ránk; az 1810, az 1829 és az 1841-1848-as évekből valók. 1810-ben Király József látogatásai kiterjedtek az egész vármegyére, de csak a tanítók nevét tüntette fel. Fő cél: legyen iskola és legyen magyarul is tudó tanító. 1829-ben Szepesy Ignác püspök tanulmánya felöleli az egész megyét. Figyelme kiterjedt a tankötelezettek és a ténylegesen iskolába járók számára. 1841 és 1848 között Scitovszky János a politikai események miatt nem tudta végigjárni a megyét, ezért kutatása nem teljes.

"1810: Bár az iskola megfelelő, de azért, mert távol van a templomtól, újat építenek, amit még ez évben befejeznek.Négy helység lesz benne, a tantermen kívül 1-1 a tanítónak, a másik a preceptoroknak, a 3. raktár. Mester Albert Frigyes,, hivatalában szorgalmas, Pécsett képesítőzött a normál iskolákra, magyar és német nyelven tanít, tankönyv a normál iskolákra eloírt. Télen 50, nyáron 10 gyermek jár iskolába. Mindent elkövetnek, hogy a gyermekek egész éven át iskolát látogassanak. Évi osztályzás megtörtént, jelentést is küldenek a tanulók előmenetéről. Javadalma:184 Frt. 9 kr.

1829: Az iskola Bükkösdön 1810-ben épült...Tanító...Konnert András. Ez év jan. 29. lemondott.
1841: Bükkösdön járt 32 gyermek iskolába. Historia Patrial és Geografia szerepel a tantárgyak között. Bükkösdön az iskola szalmával fedett, kicsi, tanítónak 2 szobája van. Tanító Bükkösdön Liebhauser Ádám, 41 éves, szül. Bátaszék. Preparandiát Pécsett végzett. Szorgalmas, de egyben jegyző is."

1810-ben a 6 község 2242 tanköteles korú gyermekéből 64 járt iskolába.
1829-ben 2544 tankötelesből 182, 1841-ben 2154 közül 130, és 1848-ban 2389 tanköteles közül 87 járt iskolába.

Sonkoly Károly megyefai kutatásai során arra a következtetésre jutott, mely szerint az 1890-es évek táján "a gyermekek ebben az időszakban úgy megszaporodtak, hogy a már úgy is szűk, bükkösdi iskola helyett - ahová a diákok addig átjártak - 1885-ben Megyefán iskolát Építettek, és tanítói állást létesítettek. Sajnos az iskola hamarosan túl tágas lett, mert az 1891-92-es torokgyík járvány a hét szomszédos faluból összesen 156 kis áldozatot szedett."
Az iskolaépítés Jeszenszky Zoltán nevéhez fűződik. Bükkösdön az iskola 1828-1830 között épült, amelynek befogadóképessége alacsony volt. ( Ezen években Megyefán, Helesfán, Cserdiben és Dinnyeberkiben is működött iskola.)

Az 1950-es évek végén azonban szükségessé vált egy több gyermek befogadására is képes iskola építése, hiszen ez az iskola a község, a három társközség, illetve a nevelőotthon gyermekeit is fogadta. Ez a létesítmény 1958-ban készült el a bükkösdi kastély parkjában. 1986-ig a megyefai, illetve a bükkösdi ( templom melletti ) kisiskolák is működtek, ide az alsó tagozatos gyermekek jártak. Az új, kastély melletti iskolába csak a felso tagozatosok jártak. Az 1990-es évek elején a bükkösdi kisiskolát tornateremmé alakították át, 1996 őszén pedig a megyefai három tantermes iskola is megszűnt. Ennek leginkább az az oka, hogy a nevelőotthonban igen csekély számú azon gyermekek tábora, akik 6-10 évesek, így az alsó tagozatosok is a bükkösdi, "új" iskolaépületben kaptak helyet. Nemkülönben figyelembe vették a ma már divatossá vált gazdaságossági szempontokat is a falu vezetői.

Az utóbbi években sok változás történt az iskola életében. Négy éve beindítottuk a falu németsége kérésére a német nemzetiségi oktatást.

Sok pályázatot is nyertünk, többek között: a tetőtér beépítésére, számítógépeket, internet hozzáférést (a SOROS-tól), parabolát a német oktatáshoz, könyvtárfejlesztési támogatást, stb.
Az oktatás 250. évfordulójára egy kulturális seregszemlét rendeztünk,melyet támogattak a községből idegenbe szakadtak is. A seregszemlén a gyerekeken kívül régi tanítványok és felnőttek is részt vettek.