Bükkösd község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról


<<< Vissza

2018-01-03

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

71/2017. ( XII. 29.) sz. normatív határozata

Bükkösd község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról

 

1.)      Az Önkormányzat részére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdésében adott felhatalmazása alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy  Bükkösd Község Településképi Arculati Kézikönyvét a normatív határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2.)      A Képviselő-testület felkéri Budai Zsolt polgármestert, hogy a Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdése szerint

a)          intézkedjen az elfogadott kézikönyv és településképi rendelet, az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében történő közzétételéről

aa)         az Önkormányzat honlapján hirdetményben és

ab) a KÖH Bükkösdi Kirendeltségén nyomtatásban,

b)          tegye elérhetővé mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpont,

bb) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és 

bc) a megyei kormányhivatal járási hivatal építésügyi osztálya részére.

 

3.) Ez a normatív határozat 2018. január 1. napján lép hatályba.

Határidő:    2018. január 16.

Felelős:       Budai Zsolt polgármester

Kapják:       Budai Zsolt polgármester, Hajdu Csaba főépítész

Kihirdetve: 2017. december 29.