HIRDETMÉNY


<<< Vissza

2017-08-24

 Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Bükkösd Község Településképi Arculati Kézikönyve és településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (VII.21.) számú  partnerségi rendelete 3.§ szerinti partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.bukkosd.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a partnerségi rendelet szerint az alábbi ún. partnerek élhetnek:                 a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  a bükkösdi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,  a bükkösdi székhellyel bejegyzett civil szervezet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. augusztus 25-től - 2017. szeptember 15-ig tart.    

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. szeptember 6. 17.00.

Helyszín: Bükkösd, Kossuth u. 48.

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2017. szeptember 14-ig

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, Bükkösd Községi Önkormányzat címére (7682 Bükkösd, Kossuth u. 48.), írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a hivatal@bukkosd.hu email címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Bükkösd, 2017. 08.25.

                                                                                                     Budai Zsolt

                                                                                                      polgármester