• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

Bükkösd község bemutatása

Baranya megye középső régiójában, a szentlőrinci járásban található a település. Földrajzilag a Zselic DK-i és a Mecsek NY-i találkozásánál, az ezeknek természetes határvonalát képező Okor-patakot (más néven: Bükkösdi-víz) övező változatos felszínű észak-dél irányban felszabdalt, Abaligettől Szentlőrincig tartó patkó alakú völgyrendszerben fekszik. Az Oroszlót Szentlőrinccel összekötő 6601-es út halad át rajta, mely kapcsolatot biztosít a község számára a 6-os számú elsőrendű (Szentlőrinc, Pécs, Szigetvár) és a 66-os számú másodrendű főúthoz (Sásd, Kaposvár, Dombóvár). A település központjában lévő vasútállomás a Budapest–Pécs vasútvonalon fekszik. Bükkösdöt határoló szomszédos települések: Hetvehely, Ibafa, Dinnyeberki, Cserdi, Helesfa, Szentlőrinc, Boda és Bakonya. A baranyai megyeszékhely, Pécs központja 29 perc alatt érhető el gépkocsival, távolsága 28 km. A legközelebbi 8,7 km-re fekvő kisvárosba Szentlőrincre, 10 perc alatt érhetünk át. Bükkösd közigazgatási területének legnagyobb hosszúsága 9,2 km, legnagyobb szélessége 7,2

km. A beépített infrastruktúrát tartalmazó területrészek a település teljes területének 7%-át teszik ki. A természeti adottságok alapján a térségnek magas a fatermesztési, bányászati, rekreációs és ökológiai potenciálja. A beépített és lakott területek elszórtan helyezkednek el a közigazgatási területen belül. A két legnagyobb lakott egység Bükkösd és Megyefa központi pozícióban, a Bükkösdi-völgy párhuzamosan futó szélső peremein fekszenek együtt egy ‚H’ betűt formázva. Tengerszint feletti magasságuk 140 m körül mozog, alapvetően sík jellegű területen épültek ki. Közöttük az É-i völgyből kibújó Bükkösdi-víz és a vonalas infrastruktúra meghatározó elemei, a vasúti pálya és a Bükkösdön átfutó ÉK-DNY irányú országos út halad át. Gorica a közigazgatási határ északi végében erdőterületek között, Szentdomján pedig Megyefa központjától keletre húzódó völgyben fekszik attól 1,2 km távolságra. A lakóépületkel beépített területek nagysága a régi térképek tanúsága szerint nem változott jelentősen az elmúlt évszázadokban. Számottevő új beépítés a Bükkösd és a Megyefa közti területen (vasútvonal menti területek) történt (Vörösmarty és az Ifjúság utcák).

NÉPESSÉG: Legnagyobb népességét 1970-ben regisztrálták 1875 fővel. Lakossága azóta sajnos folyamatosan csökken. A negatív tendencia mélypontját 2015-ben érte el amikor lélekszáma 1098 volt. 2017-ben a helyi népesség 1153 főt tett ki. A falut magyar, német és roma nemzetigű emberek vegyesen lakják.

A mai Bükkösd három egykor önálló település egyesítéséből jött létre. Megyefa 1950-ben, az elnéptelenedő Gorica pedig 1979-ben csatlakozott Bükkösdhöz. Külterületi lakott helyek még Szentdomján és Becsali.

Megyefa: Az egykor önálló településrész Megyefa a régi időkben is szorosan kötődött Bükkösdhöz oktatási, közigazgatási és egyházi szempontból egyaránt. Kőbányászok, zsellérek, eljáró munkások valamint az önállóvá vált cselédek lakták

Gorica: A település központi területeitől északra, a völgy végében a dombok tetején található az erdő ölelésében Gorica. Nevének magyar jelentése: hegy, hegyecske, korábbi magyar elnevezése ‚Erdi’ volt (1542). A megye egyik legkisebb községe volt, mely annak idején ennek ellenére önálló iskolával is rendelkezett. A fokozatosan elnéptelenedő település a 80-as évektől kezdve éledt újra az által, hogy sokan vásároltak itt felújításra szoruló házat. A folyamat eredményeként Gorica mára üdülőfaluvá vált.

Szentdomján: A megyefai völgyből felfelé futó utat követve jutunk el Szentdomján területére. Szentdomjánt (Szentkozmadomján) még SzentIstván király adományozta a fehérvári káptalannak, mely akkoriban uradalmi központ volt.

nepi6 nepi2 nepi1
Megyefa településrész központja  Takaros porta Goricán  Szentdomjáni utcarészlet
     
    (forrás: Gáspár Róbert In: Bükkösd Településképi Arculati Kézikönyve)

Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése

top projekt

Időjárás Bükkösd körzetében

giweather joomla module

Helyi újság letöltése

hirlap banner

Partnereink

nymtit

RHK logo