Önkormányzat

Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bükkösdi Kirendeltsége

Bicsérd – Boda – Bükkösd – Cserdi – Dinnyeberki – és Zók községek 2013-ban az önkormányzatok működésére, a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt alakítottak.

A képviselő-testületek által létrehozott Közös Önkormányzati Hivatal megnevezése és címe:

Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal (rövidített elnevezése: Bicsérdi KÖH) 

címe: 7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.

telefon/Fax:+36 73 472 299

Bükkösd és Boda településeken a Bicsérdi KÖH-nek kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére, folyamatos ügyfélszolgálattal, és a KÖH által felügyelt állandó hivatali munkavégzéssel. 

A Bükkösdi Kirendeltség megnevezése, és címe:

Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bükkösdi Kirendeltsége

cím: 7682 Bükkösd, Kossuth u. 48.

telefon: +36 73 578 560

A Bükkösdi Kirendeltséget a jegyző felügyelete és iránymutatása szerint az aljegyző vezeti, mellette a pénzügyi, adóigazgatási, általános igazgatási, adminisztrációs, ügyviteli feladatok ellátása érdekében 4 köztisztviselői állás került kialakításra.

A Bicsérdi KÖH Bükkösdi Kirendeltségének feladata az összes Bükkösd települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése.
 

Anyakönyvvezető
Tislér Andrea 
Telefon: +36 30 604 69 14
E-mail: nepesseg@bukkosd.hu, andrea0099@freemail.hu
 

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához (Országos Ker. nyilvántartás)