Óvoda

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája

Helyi Nevelési Programunk segítségével a gyermekek személyisége olyan széleskörű fejlődést mutat, hogy bármilyen szakmai program alapján dolgozó iskolában képesek eredményesen helytállni.

Mindezen feltételek megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködünk a helyi általános iskola tanítóival, nevelőtestületével. A közös programok, egyéb rendezvények hozzájárulnak gyermekeink sikeres iskolakezdéséhez.

Elérhetőség:

Cím: 7682 Bükkösd, Ságvári E. u. 3.
Tel.: 73/378-712
Eail: ggabi13@gmail.com
Web: www.bukkosdovi.hu
Az óvodai nevelés irányítója: Gondos Gabriella