Szociális Szolgáltatások

Tanyagondnoki szolgálat

Bükkösdön több külterületi lakott helyből álló település, ezért 1998 óta működik az úgynevezett falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat. Feladatai közé tartozik többek között, az iskolások szállítása, Szentlőricről étel szállítás a bükkösdi iskolába illetve az időseknek házhoz hordása, betegszállítás, gyógyszerkiváltás, különböző hivatali ügyek intézése stb. A tanyagondnok a kötelező feladatok mellett, évente több alkalommal a község rászorulóinak ruhaadományokat gyűjt, például a Máltai Szeretet Szolgálat és a Szentlőrinci Plébánia jóvoltából.

A tanyagondnok jelenleg Keszerice Ferenc

A tanyagondnok elérhetősége: 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat