A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Bükkösd Községi Önkormányzat adatvédelmi szabályzata

Bükkösdi Német Önkormányzat adatvédelmi szabályzata

Bükkösd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatvédelmi szabályzata