Bükkösd község bemutatása

Baranya megye középső régiójában, a szentlőrinci járásban található a település. Földrajzilag a Zselic DK-i és a Mecsek NY-i találkozásánál, az ezeknek természetes határvonalát képező Okor-patakot (más néven: Bükkösdi-víz) övező változatos felszínű észak-dél irányban felszabdalt, Abaligettől Szentlőrincig tartó patkó alakú völgyrendszerben fekszik. Az Oroszlót Szentlőrinccel összekötő 6601-es út halad át rajta, mely kapcsolatot biztosít a község számára a 6-os számú elsőrendű (Szentlőrinc, Pécs, Szigetvár) és a 66-os számú másodrendű főúthoz (Sásd, Kaposvár, Dombóvár). A település központjában lévő vasútállomás a Budapest–Pécs vasútvonalon fekszik. Bükkösdöt határoló szomszédos települések: Hetvehely, Ibafa, Dinnyeberki, Cserdi, Helesfa, Szentlőrinc, Boda és Bakonya. A baranyai megyeszékhely, Pécs központja 29 perc alatt érhető el gépkocsival, távolsága 28 km. A legközelebbi 8,7 km-re fekvő kisvárosba Szentlőrincre, 10 perc alatt érhetünk át. Bükkösd közigazgatási területének legnagyobb hosszúsága 9,2 km, legnagyobb szélessége 7,2

km. A beépített infrastruktúrát tartalmazó területrészek a település teljes területének 7%-át teszik ki. A természeti adottságok alapján a térségnek magas a fatermesztési, bányászati, rekreációs és ökológiai potenciálja. A beépített és lakott területek elszórtan helyezkednek el a közigazgatási területen belül. A két legnagyobb lakott egység Bükkösd és Megyefa központi pozícióban, a Bükkösdi-völgy párhuzamosan futó szélső peremein fekszenek együtt egy ‚H’ betűt formázva. Tengerszint feletti magasságuk 140 m körül mozog, alapvetően sík jellegű területen épültek ki. Közöttük az É-i völgyből kibújó Bükkösdi-víz és a vonalas infrastruktúra meghatározó elemei, a vasúti pálya és a Bükkösdön átfutó ÉK-DNY irányú országos út halad át. Gorica a közigazgatási határ északi végében erdőterületek között, Szentdomján pedig Megyefa központjától keletre húzódó völgyben fekszik attól 1,2 km távolságra. A lakóépületkel beépített területek nagysága a régi térképek tanúsága szerint nem változott jelentősen az elmúlt évszázadokban. Számottevő új beépítés a Bükkösd és a Megyefa közti területen (vasútvonal menti területek) történt (Vörösmarty és az Ifjúság utcák).

NÉPESSÉG: Legnagyobb népességét 1970-ben regisztrálták 1875 fővel. Lakossága azóta sajnos folyamatosan csökken. A negatív tendencia mélypontját 2015-ben érte el amikor lélekszáma 1098 volt. 2017-ben a helyi népesség 1153 főt tett ki. A falut magyar, német és roma nemzetigű emberek vegyesen lakják.

A mai Bükkösd három egykor önálló település egyesítéséből jött létre. Megyefa 1950-ben, az elnéptelenedő Gorica pedig 1979-ben csatlakozott Bükkösdhöz. Külterületi lakott helyek még Szentdomján és Becsali.

Megyefa: Az egykor önálló településrész Megyefa a régi időkben is szorosan kötődött Bükkösdhöz oktatási, közigazgatási és egyházi szempontból egyaránt. Kőbányászok, zsellérek, eljáró munkások valamint az önállóvá vált cselédek lakták

Gorica: A település központi területeitől északra, a völgy végében a dombok tetején található az erdő ölelésében Gorica. Nevének magyar jelentése: hegy, hegyecske, korábbi magyar elnevezése ‚Erdi’ volt (1542). A megye egyik legkisebb községe volt, mely annak idején ennek ellenére önálló iskolával is rendelkezett. A fokozatosan elnéptelenedő település a 80-as évektől kezdve éledt újra az által, hogy sokan vásároltak itt felújításra szoruló házat. A folyamat eredményeként Gorica mára üdülőfaluvá vált.

Szentdomján: A megyefai völgyből felfelé futó utat követve jutunk el Szentdomján területére. Szentdomjánt (Szentkozmadomján) még SzentIstván király adományozta a fehérvári káptalannak, mely akkoriban uradalmi központ volt.

nepi6 nepi2 nepi1
Megyefa településrész központja  Takaros porta Goricán  Szentdomjáni utcarészlet
     
    (forrás: Gáspár Róbert In: Bükkösd Településképi Arculati Kézikönyve)

MFP logo PANTONE

valasztas2024

Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése

top projekt

Időjárás Bükkösd körzetében

giweather joomla module

Helyi újság letöltése

hirlap banner

Partnereink

nymtit

RHK logo