EFOP-1.8.2-17-2017-00047 - Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bükkösdön és térségében

Kedvezményezett neve: Bükkösd Községi Önkormányzat

Projekt címe: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bükkösdön és térségében

Projekt azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00047

Támogatás összege: 110.000.000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2018.09.01-2020.08.31


 
 infoblokk felso

A projekt bemutatása

Az egészségügyi alapszolgáltatás igénybevétele, valamint a szakellátáshoz történő eljutás sok esetben költség és időigényes, mivel helyben nem vagy korlátozott mértékben érhetőek el ezen szolgáltatások. A térségünkben élő lakosság jelentős része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ahhoz, hogy jelentősen javulhasson a térség lakosságának egészségi állapota szükségszerű a prevencióhoz kapcsolódó projektelemek kivitelezése (egészségi állapotfelmérés, személyre szabott életmód tanácsadás, dietetikai szaktanácsadás), a megfelelő szakemberek bevonása. Sajnálatos módon térségünkre is jellemző, hogy az egészségügyi alap- és szakellátás túlterhelt ebből következően a lakosságnak még kevesebb lehetősége van arra, hogy az egészségi állapotával (középkorú, és idősebb korcsoport), vagy az élethelyzetből következő (terhesség, kisgyermekgondozás) egyénileg differenciált tanácsadásokon vehessen részt. Mindez jelentős mértékben kihat a lakosság életminőségére, amely hatványozottan jelenik meg térségünkben a már említett halmozottan hátrányos helyzet következtében. Felhívással összhangban 5 háziorvosi tevékenység folytatására jogosult orvos együttműködése által kívánjuk a tervezett projektet megvalósítani. A megvalósítás során együtt kívánunk működni a Felhívásban meghatározott szakemberekkel: Csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, szakképesítéssel rendelkező ápoló, népegészségügyi koordinátor, dietetikus, gyógytornász, védőnők, egészségfelelős. A szakemberek összehangolt együttműködése lehetőséget biztosít jelen projekten belül annak a detektált hiányosságnak a felszámolásához, amely az alapellátás és az egyéb szinteken jelenlévő kommunikációs anomáliákhoz köthető. A projekt során megerősödő kapcsolati háló által az alapellátás színterén már rövidtávon is biztosítottá válik annak minőségi működése, így járulva hozzá a lakosság egészségi állapotának és életminőségének jelentős javulásához. A kiépülő praxisközösség, és az egyes szereplők közti hatékony kommunikáció elősegítheti a háziorvos utánpótlásából, és a túlterhelt szakellátásból adódó tünetek enyhítését. Az alapellátás színvonalának emelése nem csak közvetlenül képes javítani a betegellátás minőségét, hanem közvetve is, mivel a projekt során koncentrálttá válik a szakemberek jelenléte, gördülékenyebbé a kommunikáció, így reményeink szerint a fiatalabb orvosok számára alternatívaként szolgálhat az, hogy kisebb településeken vegyék át az idősebb háziorvosoktól a praxist, vagy létesítsenek újakat. Ez hosszútávon közvetve segíti elő a betegellátás színvonalának magasabb minőségű, egyenletes fenntartását. Jelen projekt célja, hogy javuljon a praxisközösség által lefedett lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, átgondoltabbá és koncentráltabbá váljon a prevenció térségünkben, a magasabb színvonalú ellátás által a magasabb progresszivitási szintű és költségesebb ellátási színterek tehermentesítése, javuljon a betegellátáshoz való hozzáférés és ezáltal csökkenjenek a betöltetlen praxisokból eredő területi egyenlőtlenségek. Mindezek által növekedhet az alapellátás színvonala, a lakosság egészségtudatossága, így csökkennek a területi egyenlőtlenségekből következő negatív szimptómák. A kitűzött cél mindenkit érint, függetlenül korosztálytól, nemtől, egészségi, mentális állapottól, társadalmi, jövedelmi helyzettől, hiszen az egészségmegőrzés nem egy-egy meghatározott, szűk réteg kiváltsága lehet, alacsony költségvetésből is lehet egészségesen élni, figyelni a jelekre, időben tenni a rizikófaktorok kiküszöböléséhez. A pályázat természetesen elsősorban a település és a környező lakók életére jelent nagy hatást, azonban az áttételes, nemzetgazdasági szintű folyamatokhoz való hozzájárulása kétségtelen, így a multiplikatív hatás biztosított. A fent kitűzött teljesülése érdekében praxis közösségi találkozókat, egyéni egészségügyi tanácsadásokat és állapotfelméréseket, képzéseket és mentálhigiéniás szakemberek bevonását tervezzük a megvalósítás során.

Projektelemek

1. Praxisközösségi működés koordinációs feladatainak ellátása, ami a szakmai feladatokon túl magában foglalja a praxisközösség tagjainak rendszeres találkozóit, és ezek dokumentálását.
2. Ellátási rend kidolgozása a praxisközösségi működésen belül.
3. Többletszolgáltatások nyújtásának szabályozása.
4. Lakossági egészség-állapot és szükségletfelmérés a praxisközösség által ellátott lakosság körében, valamint prevenciós rendelés biztosítása.
5. Praxisközösségre vonatkozó fejlesztési és működési terv elkészítése.
6. Rendszeres együttműködés, különös tekintettel az egységes kliensutak kidolgozására.
7. Az egyes népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikus, nem fertőző megbetegedésekre vonatkozóan.
8. Gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása.
9. Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok biztosítása.
10. A praxisközösségi dolgozók praxisközösségi tevékenységéhez kapcsolódó képzési programokon való részvétele.
11. Mentálhigiénés támogatás a praxisközösségben dolgozók számára.
12. Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” felhívás keretében kidolgozott lakossági célcsoport részére szóló tájékoztató kiadványok terjesztése.

 

Az alábbi linken további információk érhetőek el a pályázatról: http://bukkosd2020.hu

MFP logo PANTONE

valasztas2024

Bükkösd Község és vonzáskörzetének helyi identitás és kohézió erősítése

top projekt

Időjárás Bükkösd körzetében

giweather joomla module

Helyi újság letöltése

hirlap banner

Partnereink

nymtit

RHK logo